טופס הרשמה מקוון

שימו לב בבקשה כי כל תא המסומן כתא חובה יש למלא. תודה.

פרטי התלמיד:

השם המלא שלך: (חובה)

טל' בבית:

טל' נייד: (חובה)

טל' נייד של התלמיד: (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

כתובת: (חובה)

ביה"ס:

כיתה:

זכר/נקבה: (חובה)
זכרנקבה

תאריך לידה - שנה/חודש/יום: (חובה)

המורה המלמד: (חובה)

כלי הנגינה: (חובה)

כלי בשכירות: (חובה)
כןלא

אורך שיעור: (חובה)
30 דק'45 דק60 דק

הרכב:

אחר:

בן משפחה נוסף:

המורה המלמד:

כלי הנגינה:

כלי בשכירות:
כןלא

אורך שיעור:
30 דק'45 דק'60 דק'

הרכב:

אנו מאשרים בחתימתנו את מחויבותנו לתשלום וזאת לאחר שקראנו את כל נהלי ההרשמה לבית הספר על כל החובות המצוינים בהם.

שם ושם משפחה

אני מאשר שכל הפרטים שמילאתי נכונים וכן מאשר הרשמה
אני מאשר/ת הרשמה